News

14 ม.ค. 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม "สิ้นปีสดใส ใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน"

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล

กิจกรรม "สิ้นปีสดใส ใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน"
บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท 10 รางวัล

1. ตรีรัตน์ เวชพาณิชย์
2. Taksina Eiamsuppamit
3. NuiNui Nukoen
4. Supinya Piwpong
5. Pumpuii Kanakeita
6. ศักดา ไชยภาณุรักษ์
7. สายฝน จิตงามขำ
8. Gamontip Dukata
9. กนกวรรณ เนตรทิม
10. Chamroon Danay


หากท่านพบรายชื่อของท่านเป็นผู้โชคดีด้านบน กรุณาอินบ๊อกซ์หาแอดมิน BigSmile World
ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2563 นี้ เพื่อแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลต่อไปค่ะ

กลับสู่หน้าหลัก