ธุดงค์รอบโลก / EP-1

พระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด จะต้องทำกิจอย่างหนึ่งที่เราคุ้นกันตั้งแต่เด็กๆ คือการธุดงค์ ซึ่งเป็น 1 ใน 13 อย่างที่เป็นกิจของสงฆ์ ธุดงค์เป็นวิธีขัดเกลากิเลส ทำให้ใจเกิดความมักน้อย สันโดษ ไม่สะสม เบาสบาย พระสงฆ์ธุดงค์ด้วยการ “เดิน” ทางไกล ไม่มี backpack ใส่อุปกรณ์จุกจิกอย่างเรา ท่านทำตัวเหมือนนก บินไกลไปตามกำลัง ฉันแค่พอมื้อ ไม่สะสมไว้มื้อหน้า ผมได้เปรียบกว่าพระท่านเยอะ เพราะการ “ธุดงค์” ของผมใช้ “สองล้อ” ที่ใส่สัมภาระให้พอเอาตัวรอดและมีอุปกรณ์เพียงพอบันทึกประสบการณ์ธุดงค์มาฝาก “รุ่นใหญ่” อย่างพวกเรา

อ่านต่อ

Recommended Clip

"รุ่นใหญ่" ในนิยามของคุณ