เกี่ยวกับบิ๊กสไมล์


BigSmile World “ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อความสุขของคนรุ่นใหญ่แบบครบวงจร”

เป็นความจริงที่ทุกวันนี้ประชากรของคนรุ่นใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจด้วยเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างที่เคยเป็น หรือด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี่ที่เข้ามาแทนที่วิถีชีวิต

และความเป็นจริงในวันนี้ คนรุ่นใหญ่มีไลฟ์สไตล์ ความคิด และทัศนคติที่ต่างไปจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจมา

BigSmile World ได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยกันสร้างสังคมที่มีแต่รอยยิ้ม ความเอื้ออาทรระหว่าง “คนรุ่นใหญ่” กับ “คนรุ่นใหม่” และที่มองข้ามไม่ได้สำหรับด้านการตลาด คนกลุ่มนี้ที่กำลังจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ด้วยพฤติกรรม ทัศนคติ ทักษะชีวิตที่มากด้วยประสบการณ์ และรวมไปถึงความพร้อมทั้งด้านกำลังทรัพย์ เวลา ที่สามารถจะออกแบบชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดได้อย่างอิสระ ไม่ติดกรอบเงื่อนไขใดๆ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงพร้อมที่จะเป็นผู้ส่งต่อความสุขให้คนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อมคำว่า “รักและห่วงใย” เพื่อสร้างสังคมที่มีแต่รอยยิ้มตลอดไป


BigSmile World “ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อความสุขของคนรุ่นใหญ่แบบครบวงจร”

เป็นความจริงที่ทุกวันนี้ประชากรของคนรุ่นใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจด้วยเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างที่เคยเป็น หรือด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี่ที่เข้ามาแทนที่วิถีชีวิต
และความเป็นจริงในวันนี้ คนรุ่นใหญ่มีไลฟ์สไตล์ ความคิด และทัศนคติที่ต่างไปจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจมา

BigSmile World ได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยกันสร้างสังคมที่มีแต่รอยยิ้ม ความเอื้ออาทรระหว่าง “คนรุ่นใหญ่” กับ “คนรุ่นใหม่” และที่มองข้ามไม่ได้สำหรับด้านการตลาด คนกลุ่มนี้ที่กำลังจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ด้วยพฤติกรรม ทัศนคติ ทักษะชีวิตที่มากด้วยประสบการณ์ และรวมไปถึงความพร้อมทั้งด้านกำลังทรัพย์ เวลา ที่สามารถจะออกแบบชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดได้อย่างอิสระ ไม่ติดกรอบเงื่อนไขใดๆ อีก

ด้วยเหตุนี้ เราจึงพร้อมที่จะเป็นผู้ส่งต่อความสุขให้คนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อมคำว่า “รักและห่วงใย” เพื่อสร้างสังคมที่มีแต่รอยยิ้มตลอดไป