เรื่องน่าอ่าน

Wealth Management

ปัญหาของ...คู่รักเพศเดียวกัน

รู้หรือไม่...แฟนของคุณกำลังจะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด?

แม้ว่าทุกวันนี้ยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมาย แต่ก็ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้นมากกว่าในอดีต หลายคู่ใช้ชีวิตครอบครัวและมีความอบอุ่นจนเป็นที่น่าอิจฉา ช่วยกันสร้างชีวิตจนมีทรัพย์สินร่วมกันมากมาย

แต่หากมีคนใดคนหนึ่งจากไป คนที่ยังอยู่อาจไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือเลย

จากการที่คู่รักเพศเดียวกันยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสและมีความสัมพันธ์ในสถานะที่มีกฎหมายมารองรับ จึงไม่อยู่ในลำดับชั้นของทายาทที่จะเป็นผู้รับมรดกหากอีกฝ่ายได้เสียชีวิตลง ทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของฝ่ายที่เสียชีวิตจะตกไปเป็นของวงศาคณาญาติของเขาตามกฎหมาย ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องในสิทธิครอบครองใดๆเลย ...หากไม่ได้มีการวางแผนจัดการไว้ก่อน

2 สิ่งที่จะทำให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถส่งมอบทรัพย์สินให้กันได้
พินัยกรรม
เราสามารถแสดงเจตนารมณ์ในการส่งมอบมรดกไว้ในพินัยกรรมว่าจะมอบทรัพย์สินชิ้นไหนให้กับใครก็ได้ ผู้จัดการมรดกที่ถูกแต่งตั้งจะต้องจัดการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้ผู้รับพินัยกรรมที่ถูกระบุชื่อไว้ บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใครมีความสัมพันธ์กับเราแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเรียกร้องได้

ทุนประกันชีวิต
บางบริษัทประกันชีวิตเปิดโอกาสให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นคู่รักเพศเดียวกันได้ ทุนประกันชีวิตจะถูกส่งมอบในรูปของเช็คเข้าบัญชีให้กับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นผู้รับประโยชน์ในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ต้องมีผู้จัดการมรดก ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่มีใครสามารถมาเรียกร้องสิทธินี้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่มากมายขนาดไหนก็ตาม

อย่ารอให้สายเกินไป จนใครบางคนมาครอบครองทรัพย์สินที่ควรจะเป็นของแฟนของคุณ...เพียงเพราะคุณไม่ได้จัดการอะไรไว้เพื่อเขาเลย
 

กลับสู่หน้าหลัก