เรื่องน่าอ่าน

Wealth Management

มรดกจะโอนให้ใคร ถ้าไม่มีพินัยกรรม ?

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ “คนส่วนใหญ่” คนที่ไม่ได้มีการวางแผนส่งมอบมรดก ทั้ง “ทรัพย์สิน” และ “หนี้สิน” ที่มีอยู่ก็จะต้องถูกโอนให้กับ “ใครบางคน” ไม่ว่าคนๆนั้นจะไม่มีทั้งคู่สมรสและลูกก็ตาม เพราะตามกฎหมายจะต้องหา “ทายาทโดยธรรม” มาเป็นผู้รับมรดกนั่นเอง ซึ่งทายาทประเภทนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 ลำดับชั้นตามกฎหมาย

มาดูกันครับว่า “ทายาทโดยธรรม” 6 ลำดับชั้นมีใครบ้างและมีการแบ่งมรดกกันอย่างไร

ลำดับชั้นที่ 1 : ผู้สืบสันดาน
ผู้สืบสันดาน หมายถึง บุตร และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนรับรองตามกฎหมาย รวมถึง หลาน เหลน ฯลฯ ที่จะขึ้นมาเป็นผู้รับมรดกแทนที่กรณีผู้สืบสันดานชั้นแรกๆได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว
คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยไม่ถือเป็นทายาท แต่จัดลำดับการรับมรดกอยู่ในชั้นเดียวกับทายาท

ลำดับชั้นที่ 2 : บิดา มารดา

ลำดับชั้นที่ 3 : พี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน

ลำดับชั้นที่ 4 : พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

ลำดับชั้นที่ 5 : ปู่ ย่า ตา ยาย

ลำดับชั้นที่ 6 : ลุง ป้า น้า อา

การแบ่งมรดกให้กับทายาทโดยธรรมก็มีวิธีการแบ่งดังนี้

1. กรณีที่มีทายาทอยู่ครบทุกลำดับชั้น
- คู่สมรสหัก “สินสมรส” เก็บไว้เลยครึ่งหนึ่ง
- ส่วนที่เหลือให้ คู่สมรส ผู้สืบสันดาน และพ่อแม่ แบ่งในจำนวนเท่ากัน

2. กรณีไม่มีผู้สืบสันดาน
- คู่สมรสหัก “สินสมรส” เก็บไว้เลยครึ่งหนึ่ง
- ส่วนที่เหลือให้ คู่สมรส ได้รับ 50% และพ่อแม่ ได้รับ 50%

3. กรณีไม่มีผู้สืบสันดาน และพ่อแม่
- คู่สมรสหัก “สินสมรส” เก็บไว้เลยครึ่งหนึ่ง
- ส่วนที่เหลือให้ คู่สมรส ได้รับ 50% และ พี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน ได้รับ 50%

4. กรณีไม่มีผู้สืบสันดาน พ่อแม่ พี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน
- คู่สมรสหัก “สินสมรส” เก็บไว้เลยครึ่งหนึ่ง
- ส่วนที่เหลือให้ คู่สมรส ได้รับ 2/3 และ พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ได้รับ 1/3

5. กรณีมีแค่ คู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย และ ลุง ป้า น้า อา
- คู่สมรสหัก “สินสมรส” เก็บไว้เลยครึ่งหนึ่ง
- ส่วนที่เหลือให้ คู่สมรส ได้รับ 2/3 และ ปู่ ย่า ตา ยาย ได้รับ 1/3

6. กรณีมีแค่ คู่สมรส และ ลุง ป้า น้า อา
- คู่สมรสหัก “สินสมรส” เก็บไว้เลยครึ่งหนึ่ง
- ส่วนที่เหลือให้ คู่สมรส ได้รับ 2/3 และ ลุง ป้า น้า อา ได้รับ 1/3

ในทางปฏิบัติแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ เพราะจะต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งบางครั้งก็มีอาจมีความขัดแย้งในครอบครัว หลังจากนั้นผู้จัดการมรดกก็จะทำการแบ่งทรัพย์สินให้กับทายาท ขั้นตอนนี้มักจะยุ่งยากกว่าขั้นตอนแรกด้วยซ้ำเพราะแบ่งมรดกกันไม่ลงตัวสักที อาจเกิดการขัดแย้งกันในหมู่ทายาท บางครั้งก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยทีเดียว

เรื่องทรัพย์สิน ไม่เสียหายที่จะวางแผน แต่ถ้าไม่วางแผนอาจจะเสียหายกว่าที่คิดครับ

 

เรื่องโดย พัชภัคกร สุรรัตน์ : Financial Advisor
Facebook : www.facebook.com/financial.sabai

กลับสู่หน้าหลัก