เรื่องน่าอ่าน

Wealth Management

“พินัยกรรมเงินสด”

พูดถึง “พินัยกรรม” หลายคนอยากทำแต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ไหนจะต้องรวบรวมบัญชีทรัพย์สิน ไหนอาจจะต้องจ้างทนาย กว่าจะทำได้ก็เสียเวลา เลยคิดว่า...อยากทำนะ แต่เอาไว้ก่อนดีกว่า
จริงๆแล้วมีสิ่งที่ไม่ต่างจากพินัยกรรมเท่าไหร่ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายมากและยังทำได้ทันทีอีกด้วย บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น “พินัยกรรมเงินสด” ที่ผมกำลังพูดถึงคือ “กรมธรรม์ประกันชีวิต”
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้ประโยชน์หลายอย่างในการใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการมรดก

เพิ่มมูลค่าเงินสด
แบบประกันส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้ทุนประกันมากกว่าเบี้ยประกันจึงทำให้จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้รับประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันที่ได้จ่ายไปทั้งหมดในหลายช่วงอายุสามารถใช้เงินเพียงครึ่งเดียวหรือน้อยกว่าครึ่งเพื่อเตรียมมรดกก้อนนี้ด้วยซ้ำ เสมือนการซื้อเงินสดก้อนใหญ่ไว้ให้ทายาทด้วยเงินก้อนที่เล็กกว่าหรืออาจเรียกได้ว่าเราสามารถเตรียมมรดกไว้ให้กับครอบครัวในจำนวนที่เราอาจยังไม่มีในตอนนี้ก็ได้

ระบุผู้รับและจำนวนเงิน
การที่กรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถระบุตัวบุคคลและจำนวนเงินที่ต้องการจะส่งมอบทำให้ลดการทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งมรดกส่วนนี้ในบรรดาทายาท เช็ค A/C Payee Only ที่มีตัวเลขจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันแสดงเจตนาไว้ในกรมธรรม์จะถูกส่งมอบให้กับกับผู้รับประโยชน์แต่ละคนและถูกนำเข้าบัญชีอย่างปลอดภัย

ปลอดภาษี
ทุนประกันชีวิตที่ทายาทได้รับถือเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตจึงได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายไม่ว่าจะมีจำนวนมากแค่ไหนก็ตาม ลองคิดกันเล่นๆว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตมาช่วยจัดการมรดกที่ทุนประกัน 1,000 ล้านบาท ด้วยเบี้ยประกันทั้งหมดเพียง 600 ล้านบาท ทายาทจะได้รับ 1,000 ล้านบาท นี้ทั้งก้อนโดยไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียว

ปลอดเจ้าหนี้
แน่นอนว่าทายาทจะต้องรับหนี้สินมาพร้อมกับทรัพย์สิน และต้องชำระเงินคืนให้กับเจ้าหนี้เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินหลังจากที่ได้รับมรดก แต่นั่นจะต้องเป็นในส่วนของทรัพย์สินที่ได้มาก่อนเสียชีวิตเท่านั้น ในกรณีนี้...สิ่งที่ได้มาก่อนที่จะเสียชีวิตมีเพียง “เบี้ยประกัน” ที่ได้จ่ายไปแล้ว แต่...ทุนประกันชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดหลังจากเสียชีวิต ทำให้ไม่อยู่ในส่วนที่เจ้าหนี้จะฟ้องร้องเอาได้ สิ่งที่เจ้าหนี้จะได้ก็มีแค่จำนวนเงินที่ไม่มากไปกว่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้จ่ายไปแล้วเท่านั้น

รวดเร็ว
หลังจากที่ได้ใบมรณะบัตรและเตรียมเอกสารต่างๆครบถ้วนและการเสียชีวิตไม่มีความผิดปกติใดๆ กระบวนการจ่ายทุนประกันชีวิตจะมีความรวดเร็วมาก ทายาทที่เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์สามารถรับเช็คภายในเวลา 1-2 สัปดาห์ ทำให้ไม่เกิดปัญหากับค่าใช้จ่ายในชีวิตประวันที่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลา

ไม่ผ่านกระบวนการทางศาล
ทุนประกันชีวิตเปรียบเสมือนกับพินัยกรรมเงินสดโดยมีบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบตามเจตนาของผู้เอาประกันหรือเจ้ามรดกตามกฎหมาย จึงไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางศาลอีก ไม่ต้องนำเข้าไปไว้ในกองมรดก ไม่ต้องผ่านผู้จัดการมรดก สามารถส่งมอบได้ทันที

การวางแผนจัดการส่งมอบทรัพย์มรดกเป็นสิ่งที่ดี แต่จะดีกว่าถ้าเราสามารถสร้างมรดกได้มากกว่าที่เรามีในปัจจุบัน การพิจารณาใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจะทำทายาทได้รับทรัพย์สินได้ตามที่เราต้องการและรวดเร็ว เพราะไม่ว่าใครจะจากไป ยังคงมีอีกหลายชีวิตที่ยังต้องดำเนินต่อ
 

 

เรื่องโดย พัชภัคกร สุรรัตน์ : Financial Advisor
Facebook : www.facebook.com/financial.sabai

กลับสู่หน้าหลัก