เรื่องน่าอ่าน

Wealth Management

ใครเป็นมนุษย์เงินเดือนยกมือขึ้น

มนุษย์เงินเดือนจะมีความรู้สึกว่ามีชีวิตที่มั่นคงเพราะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีทุกเดือน ถ้าไม่เป็นคนฟุ่มเฟือยจริง ๆ ก็ไม่เดือดร้อนอะไร หลายคนติดสุขในปัจจุบันจนลืมนึกถึงอนาคตในวัยเกษียณ วันที่จะไม่มีเงินเดือนอีกต่อไปแล้ว หรือคิดอยู่แต่เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะลงมือทำ บางคนก็อาจต้องการวางแผนแต่ไม่มีความรู้จริง ๆ

จริง ๆ แล้วเครื่องมือในการวางแผนเกษียณสำหรับมนุษย์เงินเดือนไม่ได้สลับซับซ้อนเกินกว่าที่ศึกษาและนำมาใช้เลยครับ มาดูกันเลยครับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือว่าโชคดีสุดๆ เพราะเมื่อเราแจ้งความประสงค์ว่าให้หักเงินเดือนเพื่อสะสมในกองทุนจำนวนเท่าไหร่ (ซึ่งเงื่อนไขของการหักเงินสะสมแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไปแต่จะอยู่ระหว่าง 2%-15% ของเงินเดือน) นายจ้างจะมีเงินในจำนวนที่เท่ากันหรือมากกว่าจ่ายสมทบเข้ามาในพอร์ตของเราอีกด้วย เป็นเงินที่ได้มาฟรีๆ ผมแนะนำให้คุณแจ้งความประสงค์ให้บริษัทหักเงินสะสมในอัตราสูงสุดเลยนะครับ เพราะนอกจากคุณจะได้เงินฟรีๆจากนายจ้างแล้ว มันจะเป็นเครื่องมือที่บังคับให้คุณออมอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ และยังจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย

ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้เงินที่ดูเหมือนจะเสียไปแล้วได้คืนกลับมาอยู่ในกระเป๋าของเราเหมือนเดิมโดยถูกต้องตามกฎหมาย หากเรามีการบริหารและวางแผนภาษีให้ดีเราก็จะเสียภาษีน้อยลงหรือได้เงินคืนภาษีมากขึ้น และหากเรานำเงินคืนภาษีมาวางแผนการออมต่อ เงินก็จะงอกเงยขึ้นอีกไม่น้อยเช่นกัน เครื่องมือสำหรับใช้ลดหย่อนภาษีที่เราไม่ควรละเลยเพราะนอกจากจะได้ภาษีคืนแล้วยังมีประโยชน์ที่เพิ่มเข้ามาจากเครื่องมือประเภทต่าง ๆ อีกด้วย คือ

ประกันชีวิต ประกันแบบบำนาญ : เป็นเครื่องมือที่ความเสี่ยงน้อยที่สุด เป็นการออมระยะยาวแบบมีวินัย
RMF : ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นการออมระยะยาว
LTF : ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

เครื่องมือบังคับการออม
การบังคับตัวเองให้ออมก่อนใช้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคน เงินเดือนออกมาก็ลืมตัวใช้ไปจนหมดเพิ่งจะมาคิดได้ว่าลืมแบ่งไว้เก็บ จริง ๆ แล้วเราสามารถส่งคำสั่งในการซื้อกองทุนให้ทำการหักบัญชีเป็นจำนวนที่เท่ากันทุกเดือนเพื่อนำไปซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งทำให้เราได้ 'เก็บก่อนใช้' และเป็นบริหารความเสี่ยงด้วยการทยอยซื้อ (Dollar-cost averaging : DCA) ไปในตัว Unit-linked ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราสามารถใช้มาสร้างวินัยทางการเงินได้ ซึ่งนอกจากจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วยังมีผลประโยชน์อีกหลายอย่างตามมาอีกด้วย ซึ่งการจะเลือกออมใน Unit-linked หรือ กองทุนใดก็จะต้องศึกษาหรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความชำนาญนะครับ

ประกันเพื่อลดความเสี่ยง
ไม่ว่าเราจะมีวิธีการที่จะทำให้เงินเติบโตดีอย่างไรก็ตาม แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดหวังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย รวมถึงค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่อาจเสียหายจากเหตุต่าง ๆ ถ้าเราไม่ได้วางแผนป้องกันไว้ให้ดีก็อาจจะต้องดึงเอาเงินที่กำลังเจริญเติบโตมาใช้ เช่น ต้องขายคืนหน่วยลงทุน เวนคืนหรือกู้กรมธรรม์ เป็นต้น ในที่สุดก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายการเกษียณ เครื่องมือที่จะช่วยปกป้องแผนการเงินของเราได้ดีที่สุดคือ 'ประกัน' ครับ ประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาล ประกันทรัพย์สินเพื่อบรรเทาค่าซ่อมแซม การวางแผนการเงินที่ดีจะต้องมีประกันทุกครั้งครับ

แค่นี้เองครับ... มนุษย์เงินเดือนก็จะสามารถมีชีวิตในวัยเกษียณที่มีความสุขได้อย่างแน่นอนครับ

 

เรื่องโดย พัชภัคกร สุรรัตน์ : Financial Advisor
Facebook : www.facebook.com/financial.sabai

กลับสู่หน้าหลัก