เรื่องน่าอ่าน

Wealth Management

เมื่อ SSF มาแทน LTF

จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2562 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว ให้จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) หรือกองทุน SSF มาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยให้บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นั้น อาจมีหลายคนยังสงสัยว่ามันเป็นยังไง ผมขอสรุปสั้นๆให้ได้เข้าใจกันตามนี้นะครับ

ลักษณะโดยย่อของกองทุน SSF

ระยะเวลาถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 10 ปี : เมื่อมีการซื้อกองทุน SSF แล้วจะต้องถือไว้อย่างน้อย 10 ปี เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการนำมาใช้ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ สูงสุด 200,000 บาท : ไม่มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อแต่ละครั้ง แต่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

รวมกับค่าลดหย่อนประเภทการลงทุนและการออมไม่เกิน 500,000 บาท : เมื่อรวมกับ RMF, Provident Fund, กบข., กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กอช., เบี้ยประกันบำนาญ ไม่เกิน 500,000 บาท

มีหลายความเสี่ยงให้เลือก : ไม่ได้จำกัดเฉพาะกองทุนตราสารทุน (กองทุนหุ้น) แต่มีให้เลือกหลายความเสี่ยง ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน

ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี : ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องซื้อต่อเนื่อง ซื้อปีไหนก็ใช้ลดหย่อนในปีนั้น

ยกเว้นภาษีในส่วนกำไรจากการขายคืน : เมื่อครบ 10 ปี กำไรที่ได้จากการขายคืน (Capital Gain) ในส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไขที่ใช้ลดหย่อนภาษีสามารถได้รับการยกเว้นภาษี

ผลที่จะเกิดขึ้นจากกองทุน SSF

ส่งเสริมให้เรามีเงินออมมากขึ้น : คนส่วนใหญ่ชอบการลงทุนระยะสั้นๆ ซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในบางช่วง อันที่จริงระยะเวลาการลงทุนที่ยาวขึ้นเป็นตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่า การยืดเวลาการถือหน่วยลงทุนให้ยาวขึ้นทำให้ความเสี่ยงลดลง และเป็นการสร้างวินัยในการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณได้มากขึ้นด้วย

คนที่มีรายได้ปานกลางได้ประโยชน์มากขึ้น : การจำกัดเพดานของการลดหย่อนส่งผลดีต่อคนที่มีรายได้ปานกลางมากกว่าคนที่มีรายได้สูง อีกทั้งไม่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของการลงทุนอีกด้วย

เก็บภาษีจากคนที่มีรายได้สูงได้มากขึ้น : เมื่อเพดานของการลดหย่อนภาษีน้อยลง คนที่มีรายได้สูงก็ถูกจำกัดตามเงื่อนไขนี้ ทำให้ต้องเสียภาษีมากขึ้นบ้าง ยอดเก็บภาษีของสรรพากรจากคนที่มีรายได้สูงก็น่าจะมากขึ้นเช่นกัน

รองรับทุกความเสี่ยงของการลงทุน : เงื่อนไขการลงทุนของ SSF ไม่ถูกจำกัดแค่กองทุนตราสารทุน (กองทุนหุ้น) เหมือน LTF ทำให้คนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจมากขึ้น
 

 

เรื่องโดย พัชภัคกร สุรรัตน์ : Financial Advisor
Facebook : www.facebook.com/financial.sabai
Big Smile World : http://bigsmileworld.com/articles/wealth
Blockdit : www.blockdit.com/financial.sabai
#Financialสบายสบาย
 

กลับสู่หน้าหลัก