เรื่องน่าอ่าน

Wealth Management

กลยุทธการลงทุนในภาวะตลาดขาลง

คำถามยอดฮิตที่ผมมักถูกถามอยู่บ่อยๆสำหรับภาวะตลาดในช่วงนี้ คือ “จะขายตราสารทุนมาเก็บไว้ในตราสารหนี้ก่อนดีไหม?”

ผมจึงถามกลับสั้นๆว่า “ทำไม?”

คำตอบที่ได้กลับมาก็คล้ายๆกัน คือ “จะได้เอาเงินไปไว้ในที่ๆมีความเสี่ยงน้อยก่อน ถ้าตลาดเป็นขาขึ้นแล้วค่อยย้ายมาลงในตราสารทุน”

ผมถามต่อว่า “ถ้าขายตราสารทุนตอนนี้จะมีกำไรหรือขาดทุน?”

คำตอบที่ได้คือ “ขาดทุน”

สำหรับคนที่ยังมีเงินเย็นๆอยู่ในมือ มีความเข้าใจในการลงทุนและรับความเสี่ยงได้ ผมจะแนะนำให้ทะยอยซื้อตราสารทุนเก็บไว้เมื่อราคาปรับลง เพราะสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อตลาดช่วงนี้ไม่ได้เกิดจากผลประกอบการณ์ของบริษัทจดทะเบียนที่แย่ลง แต่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความกลัว

ใครที่กำลังถือ Unit-linked หรืออะไรก็ตามที่มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เรียกว่า Auto Rebalance ควรพิจารณานำมาใช้ เพราะจะช่วยให้ได้ประโยชน์หลายประการอย่างเป็นระบบ

สิ่งที่เราจะได้จากการทำ Auto Rebalance สำหรับภาวะตลาดในช่วงนี้

ได้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลง
ระบบจะทำการทะยอยขายตราสารหนี้เพื่อซื้อตราสารทุนเป็นระยะเมื่อราคาลดลงต่ำกว่ารอบที่ผ่านมา นั่นหมายความว่าเราจะมีหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นในราคาที่ถูกลง เมื่อตลาดยังลงต่อเรื่อยๆแสดงว่าราคาหน่วยลงทุนที่เราซื้อก็จะถูกลงเรื่อยๆเช่นกัน ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยของทั้งพอร์ตค่อยๆต่ำลงๆ

รักษาระดับความเสี่ยง
การที่ราคาตราสารทุนต่ำลงทำให้สัดส่วนที่เป็นตราสารทุนในพอร์ตของเราน้อยลงเช่นกัน ซึ่งทำให้ระดับความเสี่ยงต่ำกว่าที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรก หากปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงต่ำเลยก็ได้ โอกาสในการทำกำไรก็ลดลงไปด้วย Auto Rebalance จะช่วยปรับสัดส่วนของพอร์ตให้เราเป็นระยะๆ ทำให้ระดับความเสี่ยงคงที่ตลอดเวลา

รอทำกำไรช่วงขาขึ้น
เมื่อถึงเวลาที่ตลาดมีการปรับตัวเป็นขาขึ้น นั่นคือเวลาที่เราจะทำกำไรกันแล้ว Auto Rebalance จะทะยอยขายตราสารทุนเมื่อราคาหน่วยสูงขึ้นมาเก็บไว้ในตราสารหนี้โดยอัตโนมัติ นั่นคือการทะยอยเอากำไรมาเก็บไว้ในที่ๆมีความเสี่ยงต่ำนั่นเอง หน่วยลงทุนที่ซื้อในราคาต่ำที่สุดจะเป็นก้อนแรกที่ทำประโยชน์ให้เรา และจะเป็นส่วนที่เราได้กำไรมากที่สุดเมื่อตลาดกลับมาสู่ภาวะปกติ แม้ว่าจะไม่ได้กลับมาเท่ากับจุดสูงสุดที่ผ่านมา กำไรที่ได้จากหน่วยลงทุนที่เราซื้อตอนราคาต่ำก็อาจทำให้ทั้งพอร์ตของเราไม่ขาดทุนในขณะที่คนอื่นยัง “ติดดอย” ก็ได้

ความเสี่ยงในการลงทุนจะเปลี่ยนไปตามภาวะตลาด แต่ถ้าเรามีความเข้าใจและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมก็จะสามารถทำประโยชน์ได้ทั้งขาขึ้นและขาลง Auto Rebalance ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ควรพิจารณานำมาใช้

การลงทุนมีความเสี่ยง แต่เสี่ยงกว่าถ้าไม่ลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง แต่เสี่ยงที่สุดคือการลงทุนโดยขาดความรู้

 

เรื่องโดย พัชภัคกร สุรรัตน์ : Financial Advisor
Facebook : www.facebook.com/financial.sabai

กลับสู่หน้าหลัก